انتخاب سنسور ها در کاربردهای متنوع

انتخاب سنسور ها در کاربردهای متنوع

سنسورها دارای انواع مخنلف برای تشخیص اجسام یا وضعیت ها در صنایع مختلف هستند.

انواع سنسور های القائی خازنی نوری لیزری التراسونیک برای تشخیص موقعیت سطح فشار حجم ارتفاع فاصله مواد یا اجزاء دستگاههای تولید و بسته بندی در دستگاههای اتوماتیک کاربرد دارند. سنسور بطری سنسور شکلات سنسور ویفر سنسور رنگ سنسور مارک سنسور ضخامت محصول کاربرد های سنسور در شیرینی و شکلات و کاربرد سنسور در صنایع نوشیدنی سنسور فشار و سنسور سطح هستند.

ما میتوانیم شما را در انتخاب نوع سنسور برای بهترین کارائی در صنعت در کنار شما باشیم.ϐ .