تماس با ما

TELL: 00984134442528 04134418112 04134418194

FAX: 00984134408533

EMAIL: info@daghigh-control.com daghigh_control@yahoo.com

 

آدرس تبریز خیابان 22بهمن تقاطع قطران ساختمان عمران بخش اداری طبقه دوم واحد 202

ADDRESS: NO26 2NDFLOOR OFFICIAL SECTION OMRAN COMPLEX GHATRAN CROSS TABRIZ IRAN

تلفن/TELL:

0098 41 3444 2528
0098 41 3441 8112
0098 41 3441 8194

فکس/FAX:

0098 41 3440 8533

ایمیل/EMAIL:

info@daghigh-control.com
daghigh_control@yahoo.com